Wat is Dromenbank ?

Iedereen droomt, gemiddeld vijf keer per nacht. Dromen zijn wonderlijke belevenissen, de droom is gratis, de droom is heel persoonlijk. Maar de droom vervaagt meestal compleet naarmate de dag vordert. De droom is esthetisch kapitaal dat nauwelijks benut wordt! Dromenbank verzamelt daarom dromen en stimuleert mensen hun dromen te waarderen, te onthouden, op te schrijven en met elkaar te delen.
Dromenbank verzamelt de droominhouden in een Dromenpost op deze website en biedt deze regelmatig  aan een groep geïnteresseerde  kunstenaars aan die er verhalen, films, tekeningen of theater mee maken: de droombewerkingen.

Het belangrijkste aspect van Dromenbank is dus de dromen, die normaliter massaal vergeten worden,  te behouden voor de vergetelheid en ze  te delen met anderen. Daarom kan iedereen hier op deDromenpost zijn dromen anoniem online zetten en/of de dromen van anderen lezen, of kijken naar wat kunstenaars er voor vorm aan hebben gegeven.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hommage aan de droom
De term ‘droom’ wordt wel eens verward in het dagelijks  spraakgebruik als synoniem voor ‘wens’. Dromenbank richt zich uitsluitend op de droom in de oorspronkelijke betekenis des woords: de spontane beelden,  ideeën en verhalen die in de slaap ontstaan.

  • Dromenbank is een hommage aan de droom, als alledaagse en spontane uiting van creativiteit.
  • Dromenbank is ook een experiment waarin de idee van de exclusiviteit van de geest van de kunstenaar opzij gezet wordt,
  • De dromenbank kan een groeiende bron van kennis van je eigen en, door de openbaarheid van de collectie,  ook van andermans onderbewuste worden en krijgt in die zin een aspect van sur-real life soap.

Op deze site vindt u ook instructies die het duidelijker maken:

Dromenbank is een project van Stichting Kunstmaan. Naast dit digitale platform vond Dromenbank ook fysiek plaats in 2010 en 2011 in verschillende acties op straat, festiviteiten, exposities, happenings, en met de mobiele straatpost de Droommobiel. Alle activiteiten staan in het teken van de slaap en de droom.